Станом на 1 червня 2011 у домені .UA зареєстровано 11697 приватних доменних імен другого рівня.

Реєстрація приватних доменів другого рівня розпочалася наприкінці 2001 року. До того часу в домені .UA існували тільки публічні домени другого рівня: географічні (за назвами адміністративних одиниць України) та тематичні (COM.UA, NET.UA, тощо). Користувачі могли реєструвати тільки домени третього рівня в публічних доменах.

Кількість приватних доменів другого рівня (2001 - 2011 роки)

Кількість приватних доменів другого рівня (2001 - 2011 роки)

Середній приріст нетто становить 200 доменів щомісячно. Сезонні коливання доменної активності (мінімум у травні та серпні) помітно впливають на щомісячну кількість нових реєстрацій.

Динаміка делегування нових доменів (приріст нетто)

Динаміка делегування нових доменів

Середній "вік" приватних доменів, що містяться у реєстрі UANIC, складає 2.9 років та тяжіє до помолодшання.

Середній вік приватних доменів

Приватні домени другого рівня делегуються тільки, якщо доменне ім'я повністю збігається за написанням з товарним знаком, права на використання якого належать реєстранту.

Першим приватним доменом, який було зареєстровано за нових умов 23 жовтня 2001, став домен business.ua. Зараз в домені .UA нараховується 11697 приватних доменів, які відповідають 11317 товарним знакам.

Товарний знак (або знак для товарів і послуг) - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших. Товарний знак є об'єктом промислової власності, його юридичний захист здійснюється на основі Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". Для отримання виключного права на товарний знак його необхідно зареєструвати у відповідному органі виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, яке визначає обсяг наданої правової охорони: зображення знаку та перелік товарів та послуг.

Товарний знак може містити слова, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори або будь-яку комбінацію таких позначень. Для реєстрації доменів приймаються знаки, що містять словесні позначення. Серед делегованих приватних доменів у домені .UA 80.43% складаються з одного слова, 25.69% - з двох слів, решта (1.61%) мають в своєму складі три і більше слова.

Відомості про товарний знак, його власника, обсяг прав, тощо містяться у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Онлайновий доступ до бази даних про зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг можна отримати на сайті Девжавного підприємства "Український інститут промислової власности" (Укрпатент).

Право товарних знаків має територіальну природу, тому якщо власник позначення (бренду) хоче отримати відповідну охорону на території України, він має (самостійно або через Мадридську систему міжнародної реєстрації знаків, детальніше на сайті Міжнародної організації інтелектуальної власності WIPO ) скласти заяву до Українського відомства. Товарні знаки, що зареєстровані в інших державах та отримали правову охорону на Україні, також публікуються на сайті УКРПАТЕНТу.

Серед приватних доменів .UA більшість (87%) делеговано за національними свідоцтвами, решта (13%) - за міжнародними реєстраціями знаків.

Товарний знак та домен: правові особливості

Власником товарного знаку може бути як організація, так і фізична особа. Можливо також спільне володіння, коли власниками свідоцтва виступають декілька осіб.

Право товарних знаків також дозволяє передавати іншим особам виключні майнові права повністю або частково - право на використання знаку. Це можна зробити або змінивши власника товарного знаку (повна передача прав) або надавши ліцензію (дозвіл) на використання ТМ. У разі, якщо права на використання ТМ передаються по ліцензії, власник знаку (ліцензіар) вказує як, коли, за яких умов користувач (ліцензіат) може використовувати товарний знак. Наприклад, вказувати (друкувати) знак лише на певному товарі або тільки на певній території. В ліцензійній угоді мають бути чітко вказані межі використання знаку ліцензіатом. Зокрема, якщо ліцензіат має намір зареєструвати доменне ім'я, відповідне до товарного знаку, це можна зробити лише за умови, якщо власник знаку надав таке право в ліцензії.

Власники товарних знаків доволі відповідально відносяться до своєї інтелектуальної власності й намагаються відразу після отримання свідоцтва на ТМ зареєструвати відповідний домен у домені .UA. 55.12% доменів реєструються протягом першого року після реєстрації знаку, ще 12.28% реєстрантів реалізують своє право на домен протягом другого року дії ТМ. Динаміка активності серед реєстрантів, які поспішають подати заявки на домени протягом року, показує, що 82.42% отримують свої домени в межах кількох місяців.

Власники товарних знаків також намагаються одразу захистити свої інтелектуальні права в доменах третього рівня, щонайменше в найпопулярніших доменах COM.UA та KIEV.UA. 83.1% доменів .UA мають відповідники у домені .COM.UA, 52.5% - у домені .KIEV.UA.

Про відповідальне ставлення до своєї інтелектуальної власності свідчить також високий коефіцієнт продовження доменів, тобто реєстранти вкрай рідко забувають продовжити реєстрацію своїх приватних доменів на наступний рік. У середньому коефіцієнт продовження дорівнює 95% (для порівняння цей показник у домені .COM.UA - 84%, у KIEV.UA - на рівні 80%).

Загалом у доменах другого рівня .UA нараховується 8717 реєстрантів доменів. Серед них частка юридичних осіб складає 61.75%, фізичні особи становлять 38.25%.

77.25% складають українці (фізичні та юридичні особи разом). Серед не-українців найбільше доменів зареєстрували представники Німеччини (18.25%), США (10.79%), Росії (8.99%) та Франції (8.16%).

Більшість реєстрантів (87.75%) мають у своєму активі по одному домену, 7.5% зареєстрували по два домени, 2.1% - по три. Однак є рекордсмени, кількість доменів у яких наближається до сотні. Три найбільші реєстранти розпоряджаються 104, 93 та 77 доменами другого рівня відповідно.

Домени другого рівня реєструються тільки через реєстраторів, які уклали відповідні договори з ТОВ "Хостмайстер". З 182 реєстраторів більшість (163 реєстратора або 89.6%) надають послуги реєстрації доменів другого рівня.

hostmaster.ua

Можно подписаться на RSS ленту